ljsq.net
当前位置:首页 >> 年月日时分秒格式 >>

年月日时分秒格式

String timestamp = “2003-07-16T01:24:32Z”; Date date = new Date(timestamp); SimpleDateFormat fomat2 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); String mydate = fomat2.format(date); 试试这个

用法: SimpleDateFormat sdf=new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); 这一行最重要,它确立了转换的格式,yyyy是完整的西元年,MM是月份,dd是日期, 至於HH:mm:ss就不需要我再解释了吧! ps:为什麽有的格式大写,有的格式小写,那是怕...

按照如下方法让excel的单元格显示年月日时分秒。 工具:excel 2013 步骤: 1、打开一个excel文件。 2、然后选中要设置的单元格,如图(比如设置单元格A1为要显示年月日时分秒的单元格)。 3、然后右键这个单元格,选择“设置单元格格式”。 4、进...

写出你的公式看看。

选中这一列——右键 单元格设置——数字——自定义——类型输入:yyyy-mm-dd hh:mm:ss——确定。 假设读表时间在C2单元格,使用公式: 日期:=TEXT(C2,"e-mm-dd") 时间:=TEXT(C2,"HH:MM:SS")。

你已经做出来了 在自定义里面,把你上面的格式拷贝进去,确定就可以了 或者你选yyyy-m-d h:mm 没有ss 自己再加个 :ss 确定 这就成你自定义的了

#include #include int main(){ time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time ( &rawtime ); timeinfo = localtime ( &rawtime ); int year,month,day,hour,min,sec; year = 1900+timeinfo->tm_year; month = 1+timeinfo->tm_mon; day = timeinf...

使用SimpleDateFormat函数如 SimpleDateFormat form = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd E HH:mm:ss");Date date = new Date();form.format(date);//输出如:2015-8-10 周一 21:00:00

yyyy-MM-dd-HH-mm-ss 年-月-日-时-分-秒

=DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),DAY(A1)) =TIME(HOUR(A1),MINUTE(A1),SECOND(A1))

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ljsq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com