ljsq.net
当前位置:首页 >> 用C语言编一程序实现从键盘输入十个整数,输出这十... >>

用C语言编一程序实现从键盘输入十个整数,输出这十...

#include "stdio.h"int main(void){int i,a[10];int sum=0;for(i=0;i

代码如下: #include #include int main(){int i = 0, numbers[10] = { 0 }, max = 0, sum = 0;float average = 0;printf("请输入10个整数:");for (i = 0; i < 10; i++) {scanf("%d", &numbers[i]);}max = numbers[0];for (i = 0; i < 10; i++)...

#includeint main(){ int i,a[11],sum=0; for(i=1;i

1、直接用一个for循环10次,挨个读入整数存入一维数组即可。 2、例程: #include int main(){ int a[10],temp; int *p,*q; printf("请输入十个整数:"); for(p=a;p

解题思路:先键盘输入10个整数,假设数组的第1个是最大数max,同时设置最大值下标为0,接着for循环依次判断其是否大于最大数,如果大于替换掉最大值,并更新最大值下标,最后输出最大数和数组下标。 参考代码: #include int main() { int i,a[1...

源程序如下: #include int main() { int n,i,j,sum=1,t; scanf("%d", &n); for(i=1;i

#include #include int main(){int x, result, i; //x用来存储新读入的数字,result来存储当前最大值//先读入一个数字scanf("%d", &x);//此时只有一个数字,最大值就是该整数result = x;//接下来循环读入剩下九个数字//每次读入新数字后,根据情...

#includeusing namespace std;void main(){int a[10];int i,sum=0;double aver;cout

#includevoid main(){int t,i,a[10];for(i=0;i

#include "Stdio.h" int main(void) { int arr[10],i,j,temp,k; printf("please input ten data : "); for(i=0;i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ljsq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com