ljsq.net
当前位置:首页 >> 2 7 9 9算24点怎么算简单一点 >>

2 7 9 9算24点怎么算简单一点

7加9加10减2

把1个9开根号 根号9=3 (7+9)/2*3=24

(7+9)/2*√9=24

2x11+9-7 =22+2 =24

2 7 8 9算24点的答案如下: 1、(2 × (7 + 9)) - 8 2、2 × (7 + 9) - 8 3、(2 × (9 + 7)) - 8 4、 2 × (9 + 7) - 8 5、(7 + 9) × 2 - 8 6、((7 + 9) × 2) - 8 7、(9 + 7) × 2 - 8 8、((9 + 7) × 2) - 8 扩展资料 24点的游戏技巧 1、利用3×8=24、4...

(√2×√2-7+9)!=24这个涉及到阶乘

(2*(7+9))-8 (2*(9+7))-8 ((7+9)*2)-8 ((9+7)*2)-8

解法如下: (1)(7+9)×2-8=24 (2)(9+7)×2-8=24 (3)2×(7+9)-8=24 (4)2×(9+7)-8=24

1. [7+﹙10+9﹚]-2 2. [10+﹙7+9﹚]-2 3. [﹙7+9﹚-2]+10

2×﹙9+7﹚-8 =2×16-8 =32-8 =24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ljsq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com