ljsq.net
当前位置:首页 >> 2,7,9,9 算24点. >>

2,7,9,9 算24点.

7加9加10减2

(7-2-9/9)!=4!=24

2 7 8 9算24点的答案如下: 1、(2 × (7 + 9)) - 8 2、2 × (7 + 9) - 8 3、(2 × (9 + 7)) - 8 4、 2 × (9 + 7) - 8 5、(7 + 9) × 2 - 8 6、((7 + 9) × 2) - 8 7、(9 + 7) × 2 - 8 8、((9 + 7) × 2) - 8 扩展资料 24点的游戏技巧 1、利用3×8=24、4...

(2*(7+9))-8 (2*(9+7))-8 ((7+9)*2)-8 ((9+7)*2)-8

解法如下: (1)(7+9)×2-8=24 (2)(9+7)×2-8=24 (3)2×(7+9)-8=24 (4)2×(9+7)-8=24

24点游戏题目【9,7,14,2】共有20种算法 1. [14-﹙9-7﹚]×2 2. 2×[14+﹙7-9﹚] 3. ﹙2-14﹚×﹙7-9﹚ 4. 2×[﹙7-9﹚+14] 5. 2×[﹙14-9﹚+7] 6. 2×[7+﹙14-9﹚] 7. 2×[﹙14+7﹚-9] 8. ﹙9-7﹚×﹙14-2﹚ 9. [7-﹙9-14﹚]×2 10. 2×...

(√2×√2-7+9)!=24这个涉及到阶乘

2x11+9-7 =22+2 =24

7*2+1+9,7+2*9-1,7-(1-2*9)

1: 2 × (3 × 7 - 9) 2: (7 + 9) ÷ 2 × 3 3: 9 + 3 ×(7 - 2)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ljsq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com