ljsq.net
当前位置:首页 >> Cos20Cos40Cos60Cos80怎么求? >>

Cos20Cos40Cos60Cos80怎么求?

cos20°cos40°cos60°cos80° =(sin20cos20cos40cos60cos80)/sin20.(乘以sin20°.再除以sin20°) =(sin40°cos40°cos60°cos80°)/2sin20°.(2倍角公式) =(sin80°cos60°cos80°)/4sin20°.(2倍角公式) =(sin160°cos60°)/8sin20°.(2倍角公式) =sin(1...

cos20°cos40°cos80° =2sin20°cos20°cos40°cos80°/(2sin20°) =sin40°cos40°cos80°/(2sin20°) =sin80°cos80°/(4sin20°) =sin160°/(8sin20°) =sin20°/(8sin20°) =1/8;

cos20°cos40°cos60°cos80° =(sin20cos20cos40cos60cos80)/sin20..........(乘以sin20°.再除以sin20°) =(sin40°cos40°cos60°cos80°)/2sin20°..........(2倍角公式) =(sin80°cos60°cos80°)/4sin20°................(2倍角公式) =(sin160°co...

十六分之一 cos20cos40cos60cos80 =2sin20cos20cos40cos80/4sin20 =sin40cos40cos60cos80/4sin20 =sin80cos80/8sin20 =sin160/16sin20 =1/16

cos20°cos40°cos60°cos80°=2sin20°cos20°cos40°cos60°cos80 ° /4sin20° =2sin20°cos20°cos40°cos80°/4sin20° =sin40°cos40°cos60°cos80°/4sin20° =sin80°cos80°/8sin20° =sin160°/16sin20° =1/16

cos20°cos40°cos60°cos80° =(sin20cos20cos40cos60cos80)/sin20..........(乘以sin20°.再除以sin20°) =(sin40°cos40°cos60°cos80°)/2sin20°..........(2倍角公式) =(sin80°cos60°cos80°)/4sin20°................(2倍角公式) =(sin160°co...

不知道你是要求分开的值还是乘起来的值,如果是后者就简单了。 cos20°cos40°cos80° =2sin20°cos20°cos40°cos80°/2sin20° =sin40°cos40°cos80°/2sin20° =sin80°cos80°/4sin20° =sin160°/8sin20° =sin20°/8sin20° =1/8 谢谢望采纳

cos20°cos40°cos60°cos80° =(sin20cos20°cos40°cos60°cos80°)/sin20 =1/2*(sin40cos40°cos80°cos60°)/sin20 =1/8*(sin160°cos60°)/sin20 =1/8*(sin20°cos60°)/sin20 =1/8cos60 =1/16

cos20°cos40°cos60°cos80° =(sin20cos20cos40cos60cos80)/sin20.(乘以sin20°.再除以sin20°) =(sin40°cos40°cos60°cos80°)/2sin20°.(2倍角公式) =(sin80°cos60°cos80°)/4sin20°.(2倍角公式) =(sin160°cos60°)/8sin20°.(2倍角公式) =sin(1...

cos20°cos40°cos60°cos80° =(sin20cos20cos40cos60cos80)/sin20..........(乘以sin20°.再除以sin20°) =(sin40°cos40°cos60°cos80°)/2sin20°..........(2倍角公式) =(sin80°cos60°cos80°)/4sin20°................(2倍角公式) =(sin160°co...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ljsq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com