ljsq.net
当前位置:首页 >> Cos20Cos40Cos60Cos80怎么求? >>

Cos20Cos40Cos60Cos80怎么求?

cos20°cos40°cos60°cos80° =(sin20cos20cos40cos60cos80)/sin20..........(乘以sin20°.再除以sin20°) =(sin40°cos40°cos60°cos80°)/2sin20°..........(2倍角公式) =(sin80°cos60°cos80°)/4sin20°................(2倍角公式) =(sin160°co...

cos20°cos40°cos60°cos80°=2sin20°cos20°cos40°cos60°cos80 ° /4sin20° =2sin20°cos20°cos40°cos80°/4sin20° =sin40°cos40°cos60°cos80°/4sin20° =sin80°cos80°/8sin20° =sin160°/16sin20° =1/16

cos20°cos40°cos60°cos80° =(sin20cos20cos40cos60cos80)/sin20.(乘以sin20°.再除以sin20°) =(sin40°cos40°cos60°cos80°)/2sin20°.(2倍角公式) =(sin80°cos60°cos80°)/4sin20°.(2倍角公式) =(sin160°cos60°)/8sin20°.(2倍角公式) =sin(1...

cos20°cos40°cos60°cos80° =2sin20ºcos20°cos40°cos60°cos80°/2sin20º =sin40ºcos40°cos60°cos80°/2sin20º =2sin40ºcos40°cos60°cos80°/4sin20º =sin80ºcos60°cos80°/4sin20º =2sin80ºcos60°cos80...

cos20°cos40°cos60°cos80° =(sin20cos20cos40cos60cos80)/sin20.(乘以sin20°.再除以sin20°) =(sin40°cos40°cos60°cos80°)/2sin20°.(2倍角公式) =(sin80°cos60°cos80°)/4sin20°.(2倍角公式) =(sin160°cos60°)/8sin20°.(2倍角公式) =sin(1...

cos20°cos40°cos80° =2sin20°cos20°cos40°cos80°/(2sin20°) =sin40°cos40°cos80°/(2sin20°) =sin80°cos80°/(4sin20°) =sin160°/(8sin20°) =sin20°/(8sin20°) =1/8

cos20°cos40°cos60°cos80° =(sin20cos20cos40cos60cos80)/sin20..........(乘以sin20°.再除以sin20°) =(sin40°cos40°cos60°cos80°)/2sin20°..........(2倍角公式) =(sin80°cos60°cos80°)/4sin20°................(2倍角公式) =(sin160°co...

解: cos20*cos40*cos80 =(cos20*cos40)*cos80 =1/2(cos20-cos60)cos80 =1/2(cos20cos80-cos60cos80) =1/2[1/2(cos60-cos100)-1/2cos80] (因为cos100=-cos80) =1/4cos60=1/8 至于你的第二个问题,我想我比较有发言权,因为我是高一学生,而且...

原式=2sin20cos20cos40cos80/2sin20 =sin40cos40cos80/2sin20 =2sin40cos40cos80/4sin20 =sin40cos80/4sin20 =2sin40cos80/8sin20 =sin160/8sin20 =sin20/8sin20 =1/8

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ljsq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com